GrafJS


Et grafsystem jeg lagde med HTML5 canvas, CSS og JavaScript.

Jeg prøvde å finne tredjepartsløsninger for å spare tid, men de endte alle opp med å spise opp for mye CPU og til og med krasje over tid. Samt de kjørte på det jeg vurderte som unødvendig tunge/store rammeverk.

GrafJS støtter et konfigurerbart antall verdier og grafer. Dynamisk breddetilpasning. Prosentbasert (1-100 verdier). Minimale ytelseskrav. Opprinnelig laget for psRadar fra og med versjon 1.0.5.

Eksempel

RAR arkivfil

Illustrasjoner fra ting jeg har produsert:

Sanntidsovervåking av trafikk hvor jeg via JavaScript henter SNMP info fra switch og sorterer etter mest trafikk inn/ut:
psRadar som det opprinnelig var laget for. Viser CPU/RAM/GPU bruk:


Publisert: 12.jul.2023 10:12 | Oppdatert: 12.jul.2023 10:43.
JS HTML CSS

Erklæring om bruk av informasjonskapsler/cookies

Ditt personvern er ivaretatt; Informasjonskapsler brukes kun for funksjon.

Tredjeparter som har sine egne erklæringer:
Site Stats
OK / Skjul