Koder for arduino-basert utstyr til trucksim


Koder brukt for kontrollpanel, automatgir og USB konvertert logitech (driving force) girskifter laget for gøy og morro. Brukt med Arduino Micro og Arduino IDE.

Benytter https://github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary



Selve stikka (Eaton Fuller S-2588 Roadranger valve assy RTLO 18 speed genuine shifter og 2x selvmonterte hall-sensor magnetiske brytere, tror jeg brukte KY-003 sine sensorer uten pcb):
#include <Joystick.h>

// GND til digitale pins 2-12 for knappetrykk.
// Hardkodet for opptil 11 knapper som burde være nok for det meste.

Joystick_ Joystick(
 0x03,  // hidReportId
 0x04,  // joystickType
 2,   // buttonCount
 0,   // hatSwitchCount
 false, // includeXAxis
 false, // includeYAxis 
 false, // includeZAxis
 false, // includeRxAxis
 false, // includeRyAxis
 false, // includeRzAxis
 false, // includeRudder
 false, // includeThrottle
 false, // includeAccelerator
 false, // includeBrake
 false  // includeSteering
);

void setup() {
 for (int n=2; n<=3; n++) {
  pinMode(n, INPUT_PULLUP);
 }
 Joystick.begin();
}

int LastButtonStates[11] = {0};
int TmpButtonState = 0;

void loop() {
 TmpButtonState = 0;

 for (int n=2; n<=3; n++) {
  TmpButtonState = digitalRead(n); // Reverse on/off
  if (TmpButtonState != LastButtonStates[n-2]) {
   Joystick.setButton(n-2, TmpButtonState);
   LastButtonStates[n-2] = TmpButtonState;
  }
 }

 delay(50);
}


Logitech Driving Force Shifter:
#include <Joystick.h>

// 6 gir + revers.
int AntallKnapper = 7;

// Potmetere på stikke.
int X = A0;
int Y = A1;

// Grenser lest ut via konsoll debugging.
int GearPositionsXY[6][2] = {
 {291, 924}, // 1st
 {288, 112}, // 2nd
 {503, 926}, // 3rd
 {505, 101}, // 4th
 {699, 945}, // 5th
 {704, 113} // 6th & R
};
int PositionMargin = 50;

Joystick_ Joystick(
 0x03,  // hidReportId
 0x04,  // joystickType
 AntallKnapper,   // buttonCount
 0,   // hatSwitchCount
 false, // includeXAxis
 false, // includeYAxis 
 false, // includeZAxis
 false, // includeRxAxis
 false, // includeRyAxis
 false, // includeRzAxis
 false, // includeRudder
 false, // includeThrottle
 false, // includeAccelerator
 false, // includeBrake
 false  // includeSteering
);

void setup() {
 // Bryter i bunn av stikke som avgjør om den er 
 // trykket ned og skal aktivere reverse i HØYRE-NED.
 pinMode(2, INPUT); 
 Joystick.begin();

 /*
 // DEBUGGING
 Serial.begin(9600);
 */
}

void loop() {

 // Revers. Denne har en pull-down resistor siden 
 // stikka bryter oransj mot 5V og tar den HIGH.
 if (
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[5][0]-PositionMargin) && 
  analogRead(Y) <= (GearPositionsXY[5][1]+PositionMargin) &&
  digitalRead(2) == HIGH
 )
  Joystick.setButton(0, 1);
 else
  Joystick.setButton(0, 0);



 // 1st
 if (
  analogRead(X) <= (GearPositionsXY[0][0]+PositionMargin) && 
  analogRead(Y) >= (GearPositionsXY[0][1]-PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(1, 1);
 else
  Joystick.setButton(1, 0);



 // 2nd
 if (
  analogRead(X) <= (GearPositionsXY[1][0]+PositionMargin) && 
  analogRead(Y) <= (GearPositionsXY[1][1]+PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(2, 1);
 else
  Joystick.setButton(2, 0);



 // 3rd
 if (
  analogRead(X) <= (GearPositionsXY[2][0]+PositionMargin) && 
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[2][0]-PositionMargin) && // Rundt 500 et sted.
  analogRead(Y) >= (GearPositionsXY[2][1]-PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(3, 1);
 else
  Joystick.setButton(3, 0);



 // 4th
 if (
  analogRead(X) <= (GearPositionsXY[3][0]+PositionMargin) && 
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[3][0]-PositionMargin) && // Rundt 500 et sted.
  analogRead(Y) <= (GearPositionsXY[3][1]+PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(4, 1);
 else
  Joystick.setButton(4, 0);



 // 5th
 if (
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[4][0]-PositionMargin) && 
  analogRead(Y) >= (GearPositionsXY[4][1]-PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(5, 1);
 else
  Joystick.setButton(5, 0);



 // 6th
 if (
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[5][0]-PositionMargin) && 
  analogRead(Y) <= (GearPositionsXY[5][1]+PositionMargin) && 
  digitalRead(2) == LOW
 )
  Joystick.setButton(6, 1);
 else
  Joystick.setButton(6, 0);

 /*
 // DEBUGGING
 // Les ut X og Y akse for å debugge girposisjonsverdier.
 Serial.print("X akse: ");
 Serial.print(analogRead(X));
 Serial.print(", Y akse: ");
 Serial.println(analogRead(Y));
 */

 delay(10);
}







DJ_Truck_Dash.ino (panelet med brytere fra biltema):
#include <Joystick.h>

int AntallKnapper = 17;

Joystick_ Joystick(
 0x03,  // hidReportId
 0x04,  // joystickType
 AntallKnapper,   // buttonCount
 0,   // hatSwitchCount
 false, // includeXAxis
 false, // includeYAxis 
 false, // includeZAxis
 false, // includeRxAxis
 false, // includeRyAxis
 false, // includeRzAxis
 false, // includeRudder
 false, // includeThrottle
 false, // includeAccelerator
 false, // includeBrake
 false  // includeSteering
);

void setup() {
 // Alle brytere unntatt START holdes i HIGH modus. 
 // Siden arduino har intern pullup resistor, er det praktisk å gjøre det slik.
 pinMode(2, INPUT_PULLUP); // JAKE
 pinMode(3, INPUT_PULLUP); // JAKE OPP
 pinMode(4, INPUT_PULLUP); // JAKE NED
 pinMode(5, INPUT_PULLUP); // PARK
 pinMode(6, INPUT_PULLUP); // TRAILER
 pinMode(7, INPUT_PULLUP); // LIGHTS
 pinMode(8, INPUT_PULLUP); // HIGH BEAM
 pinMode(9, INPUT_PULLUP); // BEACON
 pinMode(10, INPUT_PULLUP); // HAZARDS
 pinMode(11, INPUT_PULLUP); // LIFT AXLE TRACTOR
 pinMode(12, INPUT_PULLUP); // LIFT AXLE TRAILER
 pinMode(A5, INPUT_PULLUP); // LOCK DIFF
 pinMode(A4, INPUT_PULLUP); // VINDU H NED
 pinMode(A3, INPUT_PULLUP); // VINDU H OPP
 pinMode(A2, INPUT_PULLUP); // VINDU L NED
 pinMode(A1, INPUT_PULLUP); // VINDU L OPP

 // A0 er koblet til GND via en 10K resistor for pulldown slik at den holder seg i LOW status.
 // Da kan vi koble +5V til bryter slik at den lyser rødt, og benytte at A0 da går i HIGH modus.
 pinMode(A0, INPUT); // START
 
 Joystick.begin();
}

void loop() {

 // START.
 // Denne har LOW når den er av, så vi leser vanlig.
 Joystick.setButton(0, digitalRead(A0));
 
 // Alle de andre.
 // Disse har HIGH når de er av, vi leser derfor !(motsatt).
 Joystick.setButton(1, !digitalRead(2));
 Joystick.setButton(2, !digitalRead(3));
 Joystick.setButton(3, !digitalRead(4));
 Joystick.setButton(4, !digitalRead(5));
 Joystick.setButton(5, !digitalRead(6));
 Joystick.setButton(6, !digitalRead(7));
 Joystick.setButton(7, !digitalRead(8));
 Joystick.setButton(8, !digitalRead(9));
 Joystick.setButton(9, !digitalRead(10));
 Joystick.setButton(10, !digitalRead(11));
 Joystick.setButton(11, !digitalRead(12));
 Joystick.setButton(12, !digitalRead(A1));
 Joystick.setButton(13, !digitalRead(A2));
 Joystick.setButton(14, !digitalRead(A3));
 Joystick.setButton(15, !digitalRead(A4));
 Joystick.setButton(16, !digitalRead(A5));
 
 delay(50);
}


Automatgirboks (M + - D N R) med brytere fra biltema (midlertidige PÅ brytere):
#include <Joystick.h>

// GND til digitale pins 2-12 for knappetrykk.
int AntallKnapper = 6;

Joystick_ Joystick(
 0x03,  // hidReportId
 0x04,  // joystickType
 AntallKnapper,   // buttonCount
 0,   // hatSwitchCount
 false, // includeXAxis
 false, // includeYAxis 
 false, // includeZAxis
 false, // includeRxAxis
 false, // includeRyAxis
 false, // includeRzAxis
 false, // includeRudder
 false, // includeThrottle
 false, // includeAccelerator
 false, // includeBrake
 false  // includeSteering
);

void setup() {
 for (int n=2; n<=AntallKnapper+1; n++) {
  pinMode(n, INPUT_PULLUP);
 }
 Joystick.begin();
}

int LastButtonStates[11] = {0};
int TmpButtonState = 0;

void loop() {
 TmpButtonState = 0;

 for (int n=2; n<=AntallKnapper+1; n++) {
  TmpButtonState = !digitalRead(n);
  if (TmpButtonState != LastButtonStates[n-2]) {

   // Hold R D aktivert hvis de blir trykket på.
   if (TmpButtonState == 0 && (n==2 || n==6)) {
    TmpButtonState = LastButtonStates[n-2];
   }

   // Overstyr R D aktive statuser hvis R N D blir trykket.
   if (TmpButtonState != 0 && n==2) {
    Joystick.setButton(6-2, 0);
    LastButtonStates[6-2] = 0;
   }
   if (TmpButtonState != 0 && n==6) {
    Joystick.setButton(2-2, 0);
    LastButtonStates[2-2] = 0;
   }
   if (TmpButtonState != 0 && n==7) {
    Joystick.setButton(2-2, 0);
    Joystick.setButton(6-2, 0);
    LastButtonStates[2-2] = 0;
    LastButtonStates[6-2] = 0;
   }

   // Oppdater knappestatus.
   Joystick.setButton(n-2, TmpButtonState);
   LastButtonStates[n-2] = TmpButtonState;
  }
 }

 delay(50);
}



Publisert: 14.aug.2023 11:47 | Oppdatert: 14.aug.2023 12:18.
Arduino

Erklæring om bruk av informasjonskapsler/cookies

Ditt personvern er ivaretatt; Informasjonskapsler brukes kun for funksjon.

Tredjeparter som har sine egne erklæringer:
Site Stats
OK / Skjul