Redde data fra disker med ddrescue


Et verktøy jeg bruker ofte ved behov på grundig diskskraping etter data hvor det gjerne foreligger pending/realloc slitasje og hvor konvensjonelle metoder bare henger eller feiler. Jeg bruker det vanligvis via SystemRescue. Det er verdt å nevne at mens dette er en av de beste verktøyene for å hente data fra en fysisk slitt/skadet disk, må man vurdere hvor viktige data som ligger på disken. Er det ekstremt viktig kan det være lurt å henvende seg til f.eks. ibas i stedet før man risikerer enda mer slitasje fra disk (merk: dersom disk er grundig slettet/f.eks. overskrevet med 0-bytes, vil ingen kunne redde data fra den lenger, dette er for disker som har fått mekansisk slitasje og som henger/oppfører seg svært tregt hvor ddrescue er svært egnet til å hente alt som lar seg hente før disk dør helt). Dette kan evalueres i forkant via hvilket som helst program som kan sjekke SMART diagnostikk fra disk.

Eksempelbruk:
ddrescue -r3 -n -N -v /dev/sda /dev/sdb logfile.log -f

Parameterforklaring:
 -rN, --retry-passes N
 -n, --no-scrape (skraping og trimming kan ta ekstremt lang tid (måneder)).
 -N, --no-trim
 -v, --verbose
 -f, --force (ignorert for vanlige filer, bekrefter at du er villig til å overskrive måldisk).

gnu.org dokumentasjon


Bash eksempel hvis man vil skripte litt:
#!/bin/bash

lsblk
ls -la /dev/disk/by-id/

read -p "FRA disk, f.eks. sda: " fra_disk
read -p "TIL disk, f.eks. sdb: " til_disk

echo ""
read -p "Vil du redde $fra_disk til $til_disk? " svar

if [[ $svar != [yYjJ] ]]
then
        exit 1
fi

echo ""
ddrescue -v -n -N -r3 /dev/$fra_disk /dev/$til_disk ddrescue.log -f

echo ""
sleep infinityPublisert: 16.aug.2023 12:00 | Oppdatert: 9.sep.2023 21:23.
GNU/Linux

Erklæring om bruk av informasjonskapsler/cookies

Ditt personvern er ivaretatt; Informasjonskapsler brukes kun for funksjon.

Tredjeparter som har sine egne erklæringer:
Site Stats
OK / Skjul