Servicesystem for ELON Grimstad


Som servicetekniker benyttet jeg stadig det gamle FoxPro-baserte service/verkstedsystemet til MAB (fra Bleken AS). Dette hang sammen med butikk- og kassesystemet via samme klient og gikk tapt samtidig når Bleken på sikt satte klienten i kun lesemodus da butikk/kjede gikk over til Sellus butikksystem fra FDT i Sverige.

Siden databasefiler fremdeles lå tilgjengelig på lokal server, så jeg muligheten til å eksportere våre data fra disse og kartlegge nok av databasenormaliseringen på egenhånd til å bygge et eget servicesystem slik at vi kunne fortsette å ha ryddige saker og oppslagsverk. Jeg utvidet under utvikling dette til eksisterende kunder, ordre og produkter m.m. i tillegg til bare servicer.

Vi har allerede fått brukt det til flere hundre nye saker i praktisk samarbeid mellom selgere/mottakere, verksted og kunder (når SMS bekreftelser tas i bruk) og har vist seg å kunne fylle det nyttige behovet vi plutselig fikk i arbeidshverdagen når det gamle servicesystemet forsvant.

1 / 18
Innlogging.
2 / 18
Hovedsøk med lenker til siste 100 servicer, eget produktsøk og ny kunde.
3 / 18
Søk på kundenavn med lenker til gamle MAB ordre eller gamle og nye servicer.
4 / 18
Søk på servicenummer.
5 / 18
Oppslag av gamle ordre fra gammelt system, med umiddelbar oversikt over alder mtp. reklamasjon.
6 / 18
Dynamiske kvitteringskopier etter behov.
7 / 18
Serviceoversikt kunde.
7a / 18
Nyregistrering av service.
8 / 18
Servicebehandling.
9 / 18
Servicebehandling.
9a / 18
SMS bekreftelsesliste, svar fås direkte på verkstedets skriver og e-post.
9b / 18
Registrering av ny SMS bekreftelse.
9d / 18
Hvordan en bekreftelseslink ser ut på mobil.
10 / 18
Utskrift av arbeidsrapport.
10a / 18
Utskrift av arbeidsrapport som ikke skal betales.
11 / 18
Registrering av servicebilder, støtte for flere om gangen.
11a / 18
Servicebilder.
11b / 18
Utskrift av servicebilder.


Publisert: 4.sep.2023 12:49 | Oppdatert: 7.sep.2023 13:37.
I did a thing!

Erklæring om bruk av informasjonskapsler/cookies

Ditt personvern er ivaretatt; Informasjonskapsler brukes kun for funksjon.

Tredjeparter som har sine egne erklæringer:
Site Stats
OK / Skjul