Home
About
Blog
Media Gallery

Steganografi (Bilder i Bilder)


Dette verktøyet gjemmer bildedata i et annet ved å ofre de 3 laveste bits i RGB data, med de 3 høyeste fra bildedata som skal gjemmes. Bildedata hentes dermed frem igjen ved å lete i de 3 laveste bit'ene (LSB = Least Significant Bits).

F.eks. RGB verdien 129 = 10000001 fordi:
1   0  0  0  0 0 0 1
128 64 32 16 8 4 2 1

128 og 1 bit'ene slås sammen for å konvertere binær(totallsystem) til desimal(titallsystem) og blir 129. Da blir det forhåpentligvis tydelig hvorfor det fungerer i den graden det gjør å bytte lite verdifulle bits (4,2,1) som har minst utslag, med de mest verdifulle (128,64,32) som vil ha størst utslag og best representasjon av en desimaltall-basert fargeverdi 0-255.

Laget for morro skyld etter å ha deltatt på E-tjenestens CTF utfordringer, julen 2021.

Steg 1) Velg hovedbilde

Steg 2) Velg bilde som skal gjemmes

Eller let etter skjulte bilder i Rød | Grønn | Blå | Alle kanal(er).
Bruk
1 2 3
LSB i søket per kanal.
Vis også LSB bits (sammenhengende) som forståelig ASCII.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.


Original Post: Jan 31st, '22 19:42 CET.
Updated: Feb 16th, '22 13:40 CET.

Tags: JS