Home
About
Blog
Media Gallery

DJ 6S Manual


The code for my custom Logitech Driving Force, converted to standalone USB joystick device. The 2 internal potentiometers were connected to an Arduino Micro board, as well as the switch to detect reverse position.

MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary
Media Gallery

Arduino IDE
#include <Joystick.h>

// 6 gir + revers.
int AntallKnapper = 7;

// Potmetere på stikke.
int X = A0;
int Y = A1;

// Grenser lest ut via konsoll debugging.
int GearPositionsXY[6][2] = {
 {291, 924}, // 1st
 {288, 112}, // 2nd
 {503, 926}, // 3rd
 {505, 101}, // 4th
 {699, 945}, // 5th
 {704, 113} // 6th & R
};
int PositionMargin = 50;

Joystick_ Joystick(
 0x03,  // hidReportId
 0x04,  // joystickType
 AntallKnapper,   // buttonCount
 0,   // hatSwitchCount
 false, // includeXAxis
 false, // includeYAxis 
 false, // includeZAxis
 false, // includeRxAxis
 false, // includeRyAxis
 false, // includeRzAxis
 false, // includeRudder
 false, // includeThrottle
 false, // includeAccelerator
 false, // includeBrake
 false  // includeSteering
);

void setup() {
 // Bryter i bunn av stikke som avgjør om den er 
 // trykket ned og skal aktivere reverse i HØYRE-NED.
 pinMode(2, INPUT); 
 Joystick.begin();

 /*
 // DEBUGGING
 Serial.begin(9600);
 */
}

void loop() {

 // Revers. Denne har en pull-down resistor siden 
 // stikka bryter oransj mot 5V og tar den HIGH.
 if (
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[5][0]-PositionMargin) && 
  analogRead(Y) <= (GearPositionsXY[5][1]+PositionMargin) &&
  digitalRead(2) == HIGH
 )
  Joystick.setButton(0, 1);
 else
  Joystick.setButton(0, 0); // 1st
 if (
  analogRead(X) <= (GearPositionsXY[0][0]+PositionMargin) && 
  analogRead(Y) >= (GearPositionsXY[0][1]-PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(1, 1);
 else
  Joystick.setButton(1, 0); // 2nd
 if (
  analogRead(X) <= (GearPositionsXY[1][0]+PositionMargin) && 
  analogRead(Y) <= (GearPositionsXY[1][1]+PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(2, 1);
 else
  Joystick.setButton(2, 0); // 3rd
 if (
  analogRead(X) <= (GearPositionsXY[2][0]+PositionMargin) && 
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[2][0]-PositionMargin) && // Rundt 500 et sted.
  analogRead(Y) >= (GearPositionsXY[2][1]-PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(3, 1);
 else
  Joystick.setButton(3, 0); // 4th
 if (
  analogRead(X) <= (GearPositionsXY[3][0]+PositionMargin) && 
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[3][0]-PositionMargin) && // Rundt 500 et sted.
  analogRead(Y) <= (GearPositionsXY[3][1]+PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(4, 1);
 else
  Joystick.setButton(4, 0); // 5th
 if (
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[4][0]-PositionMargin) && 
  analogRead(Y) >= (GearPositionsXY[4][1]-PositionMargin)
 )
  Joystick.setButton(5, 1);
 else
  Joystick.setButton(5, 0); // 6th
 if (
  analogRead(X) >= (GearPositionsXY[5][0]-PositionMargin) && 
  analogRead(Y) <= (GearPositionsXY[5][1]+PositionMargin) && 
  digitalRead(2) == LOW
 )
  Joystick.setButton(6, 1);
 else
  Joystick.setButton(6, 0);

 /*
 // DEBUGGING
 // Les ut X og Y akse for å debugge girposisjonsverdier.
 Serial.print("X akse: ");
 Serial.print(analogRead(X));
 Serial.print(", Y akse: ");
 Serial.println(analogRead(Y));
 */

 delay(10);
}


Original Post: Feb 2nd, '22 18:37 CET.

Tags: Arduino